Konuyu Değerlendir
 • 10 Oy - 3.6 Ortalama
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Miftahul Cennet Duası – Cennetin Anahtarı Olan Dua
#1
[Resim: 148382026481421.png]

Miftahul Cennet Duassı – Cennetin Anahtarı Olan Dua

Bir gün Hazreti Peygamber (s.a.v) Efendimiz, ashabıyla mescit’te otururken

Cebrâil Aleyhisselâm geldi ve şöyle dedi:

Ey Muhammed! Hakk Teâlâ sana selâm gönderdi ve bu duayı sana verdi. Ki bu duayı senden önce hiç bir peygambere vermedi.

Ey Muhammed! Her kim bu duayı okursa veya üzerinde taşırsa, kıyamet günü kabirden kalkacak burağa binecek, hattâ mahşer halkı “Bu hangi peygamberdir?” diye hayretler içinde kalacaktır. O sırada nidâ edilir: “Bu bir peygamber değildir. Dünyada iken Miftahul Cennet duasını okudu. Hakk Teâlâ bu kerameti ona bahşeyledi. Ve rıdvân cennetlerini ona açtı.”
 • Her kim bu duâ’yı okursa nurdan tahtlar üzerinde oturur.
 • Akrabalarına şefaatçi olur.
 • Bu duâ’yı yanında taşıyan kimse hasta ise şifa bulur.
 • Borçlu ise gayb hazineleri ona açılır.
 • Okuyanın bağışlanması için melekler Allâhü Teâlâ’ya niyaz ederler.
 • Bir hacet için okunursa Allâh’ın izni ile isteği kabul olunur.
 • Yoluculuk esnasında bu duâ’yı yanında götürenler kaza ve belalardan muhafaza olunurlar.
 • Bu duâ’yı okuyanlar ve üzerinde taşıyanlar halkın yanında aziz olurlar. Bu duayı okuyan kimse yoksulluk yüzü görmez!
 • Hazreti Ali (k.v) buyuruyor ki: “Bir zalimden kurtulmak için bu duayı okuyan, feraha erer”.

Miftahul Cennet Duası Budur

Bismillahirrahmanirrahim
Ve ilâhüküm ilahün vâhid lâ ilâhe illâ hüver rahmanür rahîm.
Allâhümme edhılil cennete lâ ilâhe illallâh, Muhammedün Rasullullah.
Ve kul rabbi eûzu bike min hemezâtiş şeyâtîni ve eûzu bike rabbi en

yahdurûni.
Allâhümme edhılil cennete lâ ilâhe illallâh, Muhammedün Rasullullah.
Kul rabbi enzilnî münzelen mübâreken ve ente hayrul münzilîn.
Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah.
Rabbic’alnî mükîmes salâti ve min zürriyetî Rabbenâ ve tekabbel duâ.
Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah.
Rabbenâ tekabbel minnâ inneke entes semî’ul alîm.
Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah.
Rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ kurrate a’yünin vec’alnâ lil

müttekîne imâmâ.
Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah.
Rabbişrah lî sadrî ve yessir lî emrî vahlül ukdeten min lisânî yefkahû

kavlî.
Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah.
Rabbenâ zalemnâ enfüsenâ ve in lem tağfirlenâ ve terhamnâ le nekûnenne minel

hâsirîn.
Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah.
Rabbenâ etmim lenâ nûrena vağfirlenâ, inneke alâ külli şey’in kadîr.
Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah.
Rabbenâ efrığ aleynâ sabran ve teveffenâ müslimîn.
Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah.
Rabbenâ fağfir lenâ zûnubenâ ve keffir annâ seyyiâtinâ ve teveffenâ meal

ebrâr.
Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah.
Rabbi lâ tezernî ferden ve ente hayrül vârisîn.
Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah.
Rabbenağfir lenâ ve li ıhvâninellezîne sebekûnâ bil îmân.
Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah.
Rabbenâsrif annâ azâbe cehenneme inne azâbehâ kâne garâmâ.
Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah.
Ve kul rabbirhamhümâ kemâ rabbeyânî sagîra.
Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah.
Fe se yekfîke humullâhu ve huves semîul alîm.
Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah.
Yâ Hayyü Ya Kayyumü Yâ Zel celali vel ikram
Bi rahmetike Yâ Erhame’r rahimiyn.

Anlamı:


Sizin ilahınız, tek bir ilahtır. O’ndan başka gerçek ilah yoktur. O dünyada

herkese, ahirette sadece mü’minlere rahmet eden tek Allah’tır. {Bakara:163}
Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed

(sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Rasulüdür.
De ki: ‘Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. {Mü’minun:97}
Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed

(sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Rasulüdür.
Rabbim! Beni mübarek bir yere indir. Sen indirenlerin en iyisisin” de.

{Mü’minun 29}
Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed

(sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Rasulüdür.
Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle; ey

Rabbimiz! Duamı kabul et! {İbrahim:40}
Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed

(sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Rasulüdür.
‘Ey Rabbimiz! Bize eşlerimizden ve soylarımızdan göz aydınlığı olacak

kimseler ihsan et ve bizi takva sahiplerine önder kıl!’ derler. {Furkan:74}
Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed

(sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Rasulüdür.
Ey Rabbim! Benim göğsümü geniş let. işimi kolaylaştır, dilimin düğümünü çöz

ki sözümü anlayabilsinler. {Taha:25-28}
Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed

(sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Rasulüdür.
Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizleri affetmezsen ve bizlere

acımazsan hüsrana uğrayanlardan oluruz. {A’raf:123}
Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed

(sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Rasulüdür.
Ey Rabbimiz. Üstümüze sabır yağdır ve bizi müslüman olarak öldür. {Araf:126}
Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed

(sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Rasulüdür.
Ya Rabbi! Bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve bizi de iyilik

yapanlarla birlikte öldür. {Al-i İmran:193}
Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed

(sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Rasulüdür.
“Rabbim! Beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın.

{Enbiya:89}
Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed

(sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Rasulüdür.
. “Ey Rabbimiz! Cehennem azabını bizden uzaklaştır; çünkü onun azabı

gerçekten pek korkunç ve süreklidir!” derler. {Furkan:65}
Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed

(sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Rasulüdür.
“Rabbim! Tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı.

{İsra:24}
Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed

(sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Rasulüdür.
Allah yeter ve o, her şeyi duyandır, bilendir. {Bakara :137}
Allahım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed

(sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Rasulüdür
Ey daima diri (Hayy) olan ve her şeyin varlığı elinde olan (Kayyum) olan

Allahım!
Ey azamet ve ikram sahbi olan Allahım!
Bize merhamet et, Ey merhametlilerin en merhametlisi!


-----------------
ETiKETLER :
Miftahul Cennet Duası,Cennetin Anahtarı Olan Dua,Miftahul Cennet, Duası, Cennetin Anahtarı, Olan Dua,cennet,anahtar,Key of heaven duasi,Der Schlüssel zum Gebet in den Himmel,
Alıntı
#2
Teşekkür ederim paylaştığın için ellerine sağlık.
Alıntı


Foruma Git:


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi