Rasit Tunca Net

Tam Versiyon: On günü aşmayan kanlı günler
Şu anda tam olmayan bir versiyonun içeriğine bakıyorsunuz. Tam versiyon'a bakınız.

Mevlana3943

Adetin değişmesi:
Âdetin değişmesi, iki şekilde olur:
1- Bu aydaki kanlı gün sayısı 10 günü aşanlar,
2- Bu aydaki kanlı gün sayısı 10 günü aşmayanlar.On günü aşanlar da ikiye ayrılır:
a) Yeni âdeti, önceki âdet günlerine rastlayanlar,
b) Yeni âdeti, önceki âdet günlerine rastlamayanlar.Bunlar öğrenilirse, hayzla ilgili temel bilgiler öğrenilmiş olur.
Aşağıda da, bu farklı durumlar şekille gösterilmiştir:

[Resim: sema.gif]


Renklerin açıklaması:

[Resim: aciklama2.gif]


Kural: Âdet zamanı belli olan kadın, bir kere 10 gün veya daha az kan görünce, âdeti değişir, yeni kan gördüğü gün sayısı, yeni âdeti olur.
Mesela, âdeti 6 iken, ikinci ay 8 görse âdeti 8 güne çıkar, 10 görse 10 güne çıkar, 5 görse 5 güne iner, 3 görse 3 güne iner.
15 günden az olmamak şartıyla, temizlik günü değişse de, bunun âdete etkisi olmaz. Yani âdeti değişmez.

Örnekler:1) Âdeti 24 gün temiz, 6 gün hayz olan kadın, 24 temiz, 10 kan görürse, temizlik gün sayısı değişmez, âdeti 10 güne çıkar.

[Resim: 001.gif]
2) Âdeti 24 gün temiz, 6 gün hayz olan kadın, 24 temiz, 9 kan görürse, temizlik gün sayısı değişmez, âdeti 9 güne çıkar.

[Resim: 002.gif]
3)
Âdeti 24 gün temiz, 6 gün hayz olan kadın, 20 temiz, 8 kan görürse, temizlik gün sayısı 20 güne iner, âdeti 8 güne çıkar. Temizlik gün sayısının değişmesinin, âdet gününe bir etkisi olmaz.

[Resim: 003.gif]
4) Âdeti 24 gün temiz, 6 gün hayz olan kadın, 23 temiz, 7 kan görürse, temizlik gün sayısı 23 güne iner, âdeti 7 güne çıkar.

[Resim: 004.gif]
5)
Âdeti 24 gün temiz, 6 gün hayz olan kadın, 24 temiz, 6 kan görürse, temizlik gün sayısı da, âdeti de değişmez. Âdeti yine 6 hayz olur.

[Resim: 005.gif]
6) Âdeti 24 gün temiz, 6 gün hayz olan kadın, 26 temiz, 6 kan görürse, temizlik gün sayısı 26 güne çıkar, âdeti değişmez. Âdeti yine 6 hayz olur.

[Resim: 006.gif]
7) Âdeti 24 gün temiz, 6 gün hayz olan kadın, 19 temiz, 6 kan görürse, temizlik gün sayısı 19 güne iner, âdeti değişmez. Âdeti yine 6 hayz olur.

[Resim: 007.gif]
8) Âdeti 24 gün temiz, 6 gün hayz olan kadın, 24 temiz, 5 kan görürse, temizlik gün sayısı değişmez, âdeti 5 güne iner.

[Resim: 008.gif]
9) Âdeti 24 gün temiz, 6 gün hayz olan kadın, 18 temiz, 4 kan görürse, temizlik gün sayısı 18 güne, âdeti de 4 güne iner.

[Resim: 009.gif]
10) Âdeti 24 gün temiz, 6 gün hayz olan kadın, 32 temiz, 3 kan görürse, temizlik gün sayısı 32 güne çıkar, âdeti ise 3 güne iner.

[Resim: 010.gif]